UAB „Visos buhalterinės paslaugos“ teikia buhalterines paslaugas mažoms ir vidutinėms įmonėms:


 • Buhalterinės apskaitos tvarkymas nuo pirminių dokumentų iki atskaitomybės
 • Darbo užmokesčio apskaičiavimas
 • Apleistos buhalterinės apskaitos sutvarkymas
 • Konsultacijos apskaitos, mokesčių ir darbo teisės klausimais
 • Apskaitos politikos parengimas
 • Personalo dokumentų rengimas (darbo sutarčių, įsakymų, pažymų ir pan.)

Pagal LR buhalterinės apskaitos įstatymą įmonės apskaitą gali tvarkyti:

 • vyriausias buhalteris arba buhalteris (pagal darbo sutartį),
 • savarankiškai apskaitos paslaugas teikiantis asmuo (įregistravus individualią veiklą),
 • pagal sutartį apskaitos paslaugas teikianti įmonė.

Įmonės vadovas negali tvarkyti savo įmonės buhalterinės apskaitos, išskyrus mažosios bendrijos narius  ir individualių įmonių savininkus.


Perduokite buhalterinės apskaitos tvarkymą mūsų bendrovei ir Jums nereikės rūpintis:

 • buhalterio paieška ir atranka,
 • jo nuolatiniu kvalifikacijos kėlimu,
 • apskaitos tvarkymo kokybės priežiūra,
 • apskaitos ir mokesčių konsultacijomis,
 • buhalterio darbo vietos aprūpinimu,
 • buhalterinės apskaitos programos įsigijimu,
 • buhalterio pavadavimu atostogų ir ligos atveju.

Mūsų atsakomybė už įmonės veiklą nustatyta LR civiliniame kodekse ir sutartyje su klientu, be to, įmonės veikla draudžiama civilinės atsakomybės draudimu!


BUHALTERINĖ APSKAITA

Buhalterinės apskaitos tvarkymo paslauga apima:

 • pirminių dokumentų registravimą apskaitos registruose,
 • darbo užmokesčio apskaičiavimą,
 • finansinių ataskaitų parengimą,
 • mokesčių apskaičiavimą, deklaracijų pildymą ir pateikimą VMI ir „Sodrai“.

Tvarkant apskaitą teikiamos nemokamos konsultacijos apskaitos ir mokesčių klausimais!

Apskaitos tvarkymo kokybę kontroliuoja UAB „Pačiolis“ auditoriai Plačiau…


Atsižvelgdami į įmonės poreikius, teikiame ir papildomas paslaugas:

 • Apskaitos politikos paregimas.
 • Apleistos apskaitos sutvarkymas.
 • Konsultacijos darbo teisės klausimais.
 • Personalo dokumentų rengimas (darbo sutarčių, įsakymų, pažymų ir pan.).

Klientui pageidaujant, galime pasiūlyti individualų, įmonės specifiką atitinkantį paslaugų paketą.


Mums svarbus kiekvienas klientas, todėl tvarkydami Jūsų įmonės buhalterinę apskaitą:

 • patarsime, kaip paprasčiau organizuoti įmonės veiklos apskaitą,
 • konsultuosime apskaitos ir mokesčių klausimais,
 • aprūpinsime dokumentų šablonais,
 • konsultuosime dokumentų rengimo klausimais.

Buhalterinės apskaitos tvarkymo kaina nustatoma individualiai, atsižvelgiant į įmonės veiklą, darbuotojų skaičių, dokumentų kiekį, įmonės mokamus mokesčius.


DARBO UŽMOKESČIO APSKAITA

Darbo užmokesčio apskaitos paslauga apima:

 • darbuotojų darbo užmokesčio už darbą apskaičiavimą,
 • apmokėjimo už kasmetines atostogas apskaičiavimą,
 • kompensacijos už nepanaudotas atostogas apskaičiavimą,
 • ligos pašalpos iš įmonės lėšų apskaičiavimą,
 • mokesčių, susijusių su darbo užmokesčiu, apskaičiavimą ir deklaravimą:

Pajamų mokestis, įmokos Sodrai;

 • atsiskaitymo lapelių darbuotojams parengimą;
 • pažymų apie darbo užmokestį parengimą. 

Papildomai rengiame personalo dokumentus (darbo sutartys, įsakymus, darbo tvarkas ir pan.).


APLEISTOS APSKAITOS TVARKYMAS

 • Sutvarkome buhalterinę apskaitą už praėjusius laikotarpius,
 • patikriname ir sutvarkome apskaitos dokumentus,
 • parengiame finansines ataskaitas,
 • apskaičiuojame mokesčius, parengiame (arba patiksliname) deklaracijas VMI, SoDrai.

Dėmesio! Vadovaujantis LR įstatymais įmonės kiekvienais metais, pasibaigus jų ataskaitiniam laikotarpiui, turi pateikti finansines ataskaitas VĮ Registrų centras. Už finansinių ataskaitų nepateikimą   įmonės vadovui gresia bauda nuo 30 iki 1 450 eurų. Jei finansinės ataskaitos nepateikiamos daugiau nei 24 mėn., VĮ Registrų centras gali tokią įmonę išregistruoti iš Juridinių asmenų registro.


KONSULTACIJOS

 • Konsultuojame įvairiais mokesčių ir buhalterinės apskaitos klausimais.
 • Padedame apskaičiuoti mokesčius, užpildyti deklaracijas, parengti finansinę atskaitomybę.
 • Laikantis galiojančių teisės aktų, patariame kaip pasinaudoti mokesčių lengvatomis mažinant mokesčių naštą.
 • Konsultuojame darbo teisės klausimais.
 • Teikiame įmonės vadybos sistemų optimizavimo paslaugas.

Konsultuoja UAB „Pačiolis“ specialistai.  Plačiau…


APSKAITOS POLITIKOS PARENGIMAS

 • Rengiame įmonės apskaitos politiką.
 • Parenkame sąskaitų planą pagal Jūsų įmonės veiklos specifiką.
 • Randame individualius sprendimus optimizuojant apskaitos organizavimą kiekvienai įmonei.

Apskaitos politika – tai įmonės vadovo pasirinktos apskaitos tvarkymo metodai ir taisyklės, kurias taikant, vadovo nuomone, geriausiai atspindi įmonės veiklos rezultatas bei įmonės finansinė padėtis. Už apskaitos politikos parinkimą ir įgyvendinimą atsakingas įmonės vadovas.


PERSONALO DOKUMENTŲ RENGIMAS

Rengiame personalo dokumentus:

 • darbuotojų darbo sutartis,
 • visiškos materialinės atsakomybės sutartis,
 • studentų praktinio mokymo sutartis,
 • įsakymus dėl atostogų suteikimo,
 • įsakymus dėl priedų prie darbo užmokesčio skirimo,
 • įsakymus dėl darbuotojų priėmimo, atleidimo,
 • įsakymus dėl komandiruotės ir pan.,
 • pažymas apie darbuotojo pajamas, darbo laiką ir pan.

Užpildome pranešimus Sodrai apie darbuotojo įdarbinimą, nemokamas atostogas, atleidimą.


Įmonės steigimas


Kodėl verta patikėti įmonės buhalterinės apskaitos tvarkymą UAB „Visos buhalterinės paslaugos“ specialistams:

 • Esame sukaupę didelę patirtį buhalterinės apskaitos ir mokesčių srityje.
 • Nuolat stebime teisės aktų pakeitimus, keliame savo kvalifikaciją kursuose ir seminaruose.
 • Buhalterinė apskaita tvarkoma su nuolatine UAB „Pačiolis“ auditorių priežiūra.
 • Mes garantuojame operatyvų aptarnavimą, savalaikišką ir nepriekaištingą darbų atlikimą. Prisiimame pilną atsakomybę už savo darbą.
 • Teikiamų paslaugų kokybei užtikrinti skiriame ypatingą dėmesį kiekvienai įmonei, neribojant mūsų darbo laiko.
 • Užtikriname visišką kliento informacijos konfidencialumą.
 • Nemokamai konsultuojame apskaitos ir mokesčių klausimais.
 • Randame individualius sprendimus optimizuojant apskaitos organizavimą kiekvienai įmonei.
 • Patariame kaip pasinaudoti mokesčių lengvatomis, laikantis galiojančių teisės aktų ir sumažinti Jūsų įmonės mokesčių naštą.
 • Atsižvelgiant į kliento pageidavimus, siūlome individualų paslaugų paketą už konkurencingą kainą.

Norėdami sužinoti kiek kainuotų Jūsų įmonės buhalterijos tvarkymas, susisiekite su mumis. Mes operatyviai paruošime Jums geriausią pasiūlymą, aptarsime Jūsų pageidavimus, atsakysime į iškilusius klausimus. El. paštas [email protected] Tel.: (8-5) 27 00 655, 8 655 127 24,


Kaip yra teikiamos buhalterinės paslaugos?

Paskirsime Jūsų įmonei patyrusį buhalterį, kuris tvarkys visą įmonės buhalteriją ir teiks susijusias konsultacijas.


Jūsų ir buhalterio bendradarbiavimas vyks tokiu būdu: Jūs rūpinatės įmonės verslu, Mes:

 • Patikriname apskaitos dokumentus, kad atitiktų LR teisės aktų reikalavimams,
 • konsultuojame kokiais dokumentais turi būti pagrįstos įmonės pirkimai, mokėjimai, sąnaudos,
 • konsultuojame apskaitos dokumentų rengimo klausimais,
 • aprūpiname apskaitos dokumentų blankais,

 • rekomenduojame kokius papildomus dokumentus reikia parengti, kad pagrįsti ūkines operacijas bei sumažinti mokesčius.
 • Registruojame ūkines operacijas apskaitos registruose pagal jūsų įmonėje patvirtintą apskaitos politiką.
 • Rengiame finansines ataskaitas (balansą, pelno (nuostolių) ataskaitą, nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitą, aiškinamąjį raštą).
 • Apskaičiuojame darbuotojų darbo užmokestį už darbą, už kasmetines atostogas, kompensaciją už nepanaudotas atostogas.
 • Apskaičiuojame mokesčius, susijusius su darbo užmokesčiu: pajamų mokestį, įmokas Sodrai.
 • Darbuotojams parengiame atsiskaitymo lapelius.
 • Parengiame ir pateikiame kas mėnesį ataskaitas Sodrai apie priskaičiuotą darbo užmokestį ir apskaičiuotas įmokas,
 • Parengiame ir pateikiame kas mėnesį VMI pajamų mokesčio deklaracijas apie išmokėtas išmokas ir nuo jų apskaičiuotą pajamų mokestį.
 • Parengiame ir pateikiame VMI metinę pajamų mokesčio deklaraciją apie išmokėtas išmokas ir nuo jų apskaičiuotą pajamų mokestį.
 • Apskaičiuojame mokėtiną (arba grąžintiną) PVM sumą.
 • Parengiame ir pateikiame VMI mėnesinę PVM deklaraciją.
 • Parengiame ir pateikiame VMI metinę PVM deklaraciją.
 • Konsultuojame nuo kokių prekių paslaugų pirkimų PVM negali būti atskaitytas.
 • Apskaičiuojame nekilnojamojo turto mokestį.
 • Parengiame ir pateikiame VMI metinę Nekilnojamojo turto deklaraciją.
 • Tvarkome kuro apskaitą.
 • Konsultuojame kaip įmonėje nustatyti transporto priemonių naudojimo ir atsiskaitymo tvarką.
 • Apskaičiuojame aplinkos taršos mokestį.
 • Konsultuojame kokiais atvejais aplinkos taršos mokestis nemokamas ir kokius įrodymus reikia turėti.
 • Apskaičiuojame pajamų mokestį.
 • Parengiame ir pateikiame VMI mėnesinę pajamų mokesčio deklaraciją.
 • Apskaičiuojame pelno mokestį.
 • Parengiame ir pateikiame VMI metinę pelno mokesčio deklaraciją.

UAB „Visos buhalterinės paslaugos“
Kalvarijų g. 129, LT–08221 Vilnius
El. paštas [email protected]

Tel.: (8-5) 27 00 655, 8 655 127 24

error: Apsaugota nuo kopijavimo !!